Dugu’ng Bughaw

(Hulagway gikan sa goodbuyholidays.com pinaagi ni Marcos Chymera)

Ang dugu nga ilang gi-ula alang sa atu’ng nasud nipakita sa ilang daku nga paghigugma nga bisan ang ilang kinabuhi andam nilang ibuwis alang sa atu’ng kalinaw ug hingpit nga kagawasan.

Sa matag pakli sa adlaw, pipila sa atu’ng mga sundalo ang hinay-hinay nga nakalas nunot sa nagpadayun’g krisis sa Marawi. Libu-an sa mga sibilyan ang hingpit nga na-apektuhan ug daghang kabtangan ug mga panginabuhi-an ang nahanaw, sama sa naghinay-hinay ug ka-upus ang ilang pagla-um nga mabalik pa sa kaniadto ang ilang minahal nga siyudad. Sa usa ka su-ok imong makita ang usa ka pamilya nga nangita sa ilang kabanay nga hangtud karun wala pa sila’y balita kung luwas ba ang kahimtang ni-ini, mga bata nga punu sa kahadluk ang mga mata nga bisan sa ilang linghud nga edad ila nang nasinati ang sama sa makalilisang panghitabo.

Aduna pa ba’y rason alang sa pagsa-ulug sa Adlaw sa Ka-ugalingnan? Ang tubag kay OO.

Taliwala sa kamatu-uran nga daghan ang mibuwis sa ilang kinabuhi arun lamang mapanalipdan ang atung nasud sa bisan unsa’ng hulga sa seguridad, hinaut nga dili usab natu kalimtan ang rason kung nganu’ng wala sila nagdumili sa pagbuwis sa ilang kinabuhi bisan ang bugti ni-ini ang mahilayo sila sa ilang pamilya ug mahal sa kinabuhi. Ang kamatu-uran nga aduna sila’y gibiya-an  nga mga pamilya nga hangtud sa kahangturan nga magbangutan sa ilang pagkawala. Ang kamutu-uran nga daghang mga anak ang mawad-an ug amahan ug inahan tungud kay namatay kini sa pagpakigbatok sa mga ka-away. Kining tanan, hina-ut nga dili kini makalimtan sa tanang Pilipino ug sa mga uma-abot nga henerasyon nga sa matag tuyok sa kamut sa orasan , nagpasabot kini nga aduna usa’y mga sundalo ug kapulisan nga makalas.

Hina-ut nga dili nato usikan ang daghang kinabuhi ug dugu nga mi-agas arun atong matagamtaman ang kagawasan nga atung natagamtam karun. Dili man nato hingpit nga masinggit ang Happy Independence sa tibu-uk kalabutan apan mapasigarbuhoin kita’ng mupahiyom tungud kay nasayud kita nga aduna gihapon kita’y rason sa pagsa-ulog ni-ini.

Happy Independence Day, Pilipinas!

#ToTheFallenHeroes #119thIndependence #RisePhilippines

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s