Hingpit nga Panamilit

Gitagik ni Leo Garciso

Hulagway gikan ni Mara Gabilan

Sangku sa langit ang aku’ng pasalamat nga sa wala damha, ako mutapos na sa aku’ng pagtungha sa Cebu Normal University. Tinu-ud nga ang mga pagsulay  karun’ng tuiga sama sa hilo nga musulay pagsulud sa hagip-ut nga buslut sa dinagum, apan dili gihapun kabayran ang mga kalampusan nga imong nakab-ut sa tumang paningkamut.

Ang Cebu Normal University ang nahimu’ng puluy-anan sa upat ka tu-ig naku nga pagkab-ut sa akung mga panganduy ug kalampusan. Mao kini ang nahimung silunganan sa mga panahun nga naglagiting ang kainit sa mga pagsulay ug mibunuk ug kusug ang mga kapakyasan. Mao kini ang buhi’ng saksi sa upat ka tu-ig nga pagpaningkamut inubanan sa kanunay nga pangaliya nga unta magbunga ang tanan nga sakripisyo.

Nagsingabot na ang adlaw sa graduation. Inanay nga nanumbalik ang aku’ng mga kasinati-an gikan sa una’ng tuig sa aku’ng pagtungha ug hangtud karun. Tin-aw pa sa aku’ng panumduman ang mga panahun nga kinahanglan ka mumata ug sayu sa buntag arun dili ka ma-uwahi sa imong 7:30 nga klasi. Mga panahun nga tingsakay kaayo ug wala na kay lain’g pa-agi kundili ang pagkapiyut nalang sa jeep samtang nagsul-ub sa imong uniform. Mga panahun nga diha naka maningkamut ug himo sa imo’ng mga projects kung hapit na ang deadline. Mga panahun nga tungud kay wala ka nagtu-un, wala kay lain’g ikadasig sa imu’ng kaugalingon kung dili dawatun ang kamaturan nga posibleng mahagbong ka sa exam. Mga panahun nga masukud ang inyu’ng panaghigala-ay sa group projects ug mga assignments. Mga panahun nga kinahanglan nimo mahibaw-an ang pinakadugukan sa balita kay kung dili, magpataka nalang ka ug tubag sa oral recitations. Mga panahun nga “feeling close” kaayo ka sa mga tawo during intrams para lang makuha ang ilang habig ug matagaan ka sa ilang oras aron lang mahinabi sila. Mga panahun nga matagsa-tagsa na hapit nimo ug pangutana ang mga lalaki ug babayi sa CNU kung puwede ba sila mubida sa inyung short film. Mga panahun nga kung mahimu dili nalang mu matulug tungud sa thesis. Ug labaw sa tanan ang mga panahun nga bisan ug gikapoy naka apan kahibaw ka nga naa pay hinugdan ang imu’ng paningkamut, imu nalang kataw-an imu’ng mga problema ug ikatulug arun sa ugma damlag lain’g adlaw na usab nga pakigbisug sa duwa sa kinabuhi ang imu’ng atubangun.

Gikan nii-ini’ng tanan nga mga kasinati-an, akung nakat-unan nga isip usa ka tinun-an dili nimu mahimu ang tanan, ug dili ka mamahimu’ng sama sa uban. Ikaw mismo ang nag-ukit sa imu’ng kapalaran ug ana-a sa imu’ng mga kamut ang pagpili sa mga tawu nga imu’ng ika-uban ug sa imu’ng tadlasun nga mga dalan.

Mau na ba kini ang katapusa’ng panamilit kanimu? Dili pa. Mamahimu’ng sa pagkakarun kinahanglan na naku’ng mubiya apan sa mga uma-abut nga mga adlaw, mapaubsanun aku’ng mubalik kanimu arun isugilun nga utang ku ang aku’ng kalumpusan ug wala’y si bisan kinsa ug bisan unsa ang makapapas ni-ini sa aku’ng panumduman.

O CNU, sa katapusan’ng panamilit, dili gayud ikaw mahikalimtan sa hingpit!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s