Ang Bililhun’g Kabilin

Damgo alang kanako ang mahilakip sa pipila nga nahatagan sa kahigayunan nga mamahimo unya’ng mga magsisibya sa mga uma-abot nga tu-ig. Tinu-ud nga ang Cebu Normal University kuwang sa mga kahimanan ug mga ekipo aron sa paghanas sa kahibalo sa mga tinun-an apan dili kini babag aron muhulma ug mga kalidad nga produkto. Usa ako sa saksi kung gi-unsa pagkamang sa mga tinu-an arun makamugna ug mga de-kalidad nga mga lilas ug pelikula. Wala na-usik ang ila’ng gugma sa pagsuwat ug pagmugna ug nagkada-iya’ng matang sa katitikan tungud kay aduna’y mga sangka kung di-in masukud ang ila’ng katakus sa natad sa Media ug Mass Communication.

Ang kalampusan sa COMM Week ni-ini’ng tu-iga nagpasabut lamang nga ang panaghi-usa naghatag ug igo’ng gibug-atun sa tinu-ud nga kahulugan sa usa ka tinun-an sa Masscom. Gikan sa Sangka sa Pagpanibya, dayun sa Writing Contest, hangtud sa Ma-anyag ug Ambungan 2017, ang diwa sa panaghigala-ay ug panaghi-usa ang mipatigbabaw bisan sa kamatu-uran nga niadtu’ng tungura, aduna’y mu-uli nga manana-ug ug aduna’y dili.

Tu-ud man, sa upat ka tu-ig nga pagsalmot sa Sibya ug sa Writing Contest, usa lang ang aku’ng nagpamatud-an. Ang kalampusan dili masukud kung pila ka pasidungug ang imu’ng nahakut kundili masukud kini kung pila ka mga pagtulun-an ang imu’ng na-ani. Ang kalampusan dili ra kutob sa pagdawat sa mao’ng pasidungug kundili kutub kini kung gi-unsa nimu pagdasig ang uban nga himu-un’g hagit ang mao’ng kapildihan.

Samtang nagsuwat ko ni-ini, usa lamang ka pangutana ang dugay na ug hangtud karun, nagdagan-dagan gihapon sa ako’ng alimpatakan.

Unsa kaha ang ako’ng bili? Ug unsa kaha ang ako’ng mamahimo’ng kabilin sa nagsunud nako nga mga henerasyon?

 Sa daghan nga mga katu-igan, anad ko nga kanunay nga magpahipi sa anino sa uban apan aku’ng napamatud-an nga nindut man usab di-ay ang pamati kung ikaw mismo ang mukulit sa imo’ng kapalaran.

(Hulagway gikan sa http://www.hemanlodha.com)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s