20 Cebuano Hugot Lines

Hulagway gikan sa http://www.twitter.com/HugotWords

 • Kung duwa-an man gani ku nimu, siguradu-a nga muda-ug ka; kay kung mapildi ka, amping nalang kay andam naku’ng kalimtan ka.
 • Matag takna ug gutlu ikaw ang gustu’ng maka-uban, apan matag takna ug gutlu siya ang imu’ng ganahan.
 • Gikalimtan naman unta naku ang atu’ng kagahapun, apan nganu’ng nibalik pa man ka sa kadugay na nga panahun.
 • Ninduta higugma-un sa tawu nga ikaw ra ang huna-huna-un.
 • Layu man ta’ng duha apan misalig ku nga ako ra gihapun ang imu’ng gihigugma.
 • Ayaw pasakiti ang aku’ng dughan, kay kung aku mapul-an, mapapas gyud apil na ang imu’ng pangalan.
 • Pila ka kilumitru ang atu’ng gilay-un, apan pinang-ga tika mau’ng aku’ng antusun.
 • Kasakit ug kalipay ang atung saw-an, apan kung kasakit ug kasakit lamang maypa ug hunungun na ta kini da-an.
 • Gipakatawu ta nga tarungun ug ampingan; dili kay pahilakun ug binu-angan.
 • Lakaw ug ayaw nag-lingi; Buhi ug ayaw nag-balik.
 • Kung unsa kadali ang imu’ng pag-tunga, Ingun-ana sad kadali ang imu’ng pagbiya.
 • Ayaw huwata nga mapul-an ku, kay basin kapuyun ku ug makalimtan na unya ka naku.
 • Sakit man di-ay nga makit-an tika sa la-ing kiliran.
 • Kung magmalipayun ka sa iya’ng kiliran, andam ku nga buhi-an ka bisan sakit sa aku’ng dughan.
 • Sa gugma, duha ra ka tawu ang na-a; ang tawu nga andam ka nga higuma-un ug ang tawu nga andam ka’ng ilarun.
 • Gihuwat nimu siya ug pila ka adlaw, apan wala ka kahibaw nga sa la-in’g tawu di-ay siya midu-aw.
 • Sa tanan nako’ng kasinati-an usa ra akong nakat-unan, ang hangtud sa kahangturan alang ra gyud diay sa uban.
 • Kung kalipay sa la-in imu’ng makaplagan, aku-a kay kasakit tungud kay imu’ng gibiya-an.
 • Ampingi aku’ng gugma kay talagsa-un ra kini, basin ug magmahay niya kung kung imu kung pasakitan sa uwahi.
 • Paminawa ang sing-git sa aku’ng dughan; ikaw ug ikaw ra gayud hangtud sa kahangturan.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s