Mibilin ka ug mga tunub

Ni-abot ka sa akong kinabuhi

Mi-ingon ka nga mas ako ang imong gipili;

Kahibaw ka samdan ko niadtong tungura

Apan doble pa man diay akong nasinati gikan sa imuha.

Kung unsa kadali ang imong pag-tunga,

Ingun-ana sad kadali ang imung pagbiya ;

Sa usa ka pamilok nahanaw ang tanan

Mga damgo ug mga saad nga atong gisaw-an.

Gisagpa ko sa kamatu-oran nga ikaw ug ako dili angay

Naglaum pa man unta ko nga kitang duha kay  magdugay;

Gigunitan nako imong kamot apan ikaw mibuhi

Mitalikod, milakaw ug mibiya gihapon sa uwahi.

Sa imong pagbiya, ayaw nako lingi-a,

Basin ug magpakilu-uy pa unya ko atubangan nimo ug niya;

Nibiya tu-ud ka apan mibilin ug mga tunub sa akong kasing-kasing,

Tunub nga ang panahon ra’y makatambal ug mu-amping.

Sa tanan nako’ng kasinati-an usa ra akong nakat-unan,

Ang hangtud sa kahangturan alang ra gyud diay sa uban;

Ipahuway sa ko ni akong kasing-kasing ug pila ka buwan

Basin pa di-ay ug mapapas ni ang agi sa imu’ng tinumban.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s