Lain na Usab nga Adlaw ang Napupus

Nagtindug ang bata atubangan sa daghan’g katawhan

Nagpaki-lu-uy nga siya imu’ng hatagan,

Pan ug tubig alang sa iya’ng naghilab nga tiyan;

Nga pila na ka adlaw nga wala nasudlan.

 

Nagkagidlay ang bisti ug hubu ang ila’ng birhin’g ti-il

Sa init sa adlaw sila wala kapuyi ug pasiril;

Wala panumbalinga ang mga tawu nga kanila misungug

Hugaw sa katilingban, mau kana ang ila’ng kanunay nga madungug.

 

Diyus ku! Nganu’ng mau man kini ang ila’ng kapalaran?

Ha-in man di-ay ang imu’ng gisa-ad nga para-isu alang sa tanan?

Naga-id sa kakabus ug kahakug sa kwarta ang nipatigbabaw

Sa yuta’ng makasasala ug nagpadayun ang pagka-pawung sa kalinaw.

 

Sulti-i ku, Ginuu, kung angayan pa ba kami sa imu’ng kalu-uy,

U sama nala’ng ba kami sa bata nga nanglimus ug nagpakilu-uy?

Kung imu man nga ipahamtang kanamu ang silut sa amu’ng pagka-makasasala

Andam ku, kay aku nasayud nga mau kini ang bugti sa amu’ng pagpasipala.


 

(Hulagway gikan sa net blog.wsj.com)

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s